Få en avbetalningsplan

Dela

Ibland kan det vara så att du inser att du helt enkelt inte kan betala tillbaka ditt lån innan löptiden går ut. Kanske har du drabbats av en plötslig utgift som satt dig i en ekonomisk knipa eller kanske har du förlorat din inkomst. Kan du inte betala tillbaka din skuld i tid riskerar skulden tyvärr att hamna hos kronofogden, med en betalningsanmärkning som följd. Dock kommer du först åka på en dröjsmålsränta (som vanligtvis är mycket hög), en och annan påminnelseavgift och eventuella inkassoavgifter om din skuld inte betalas i tid.

Då kan det vara en god ide att se över huruvida du och skuldägaren kan komma överens om en alternativ betalning, det vill säga en avbetalningsplan. Detta brukar sällan vara några problem om låntagaren skulle lida av en skakig ekonomi. I denna artikel ska vi titta närmare på hur en avbetalningsplan fungerar och vad du bör tänka på om du är intresserad av en sådan.

Hur fungerar en avbetalningsplan?

Man kan beskriva en avbetalningsplan som en delbetalning. Du betalar inte hela skulden på en och samma gång, utan lite i taget. Hur stor summa du kan delbetala beror på vad din nuvarande ekonomi tillåter. Till slut är skulden avbetalad.

Skulle det vara så att din ekonomi är riktigt ostabil under en period kanske du endast kan betala av mindre summor, men skulle det hända något som gör att du får större inkomster kan du alltid höja månadsbetalningen. Kanske lyckas du till och med betala av hela skulden på en och samma gång, om du till exempel mottar en stor skatteåterbäring. Bli gärna av med din skuld så snabbt som möjligt då det knappast är roligt att ha skulder hängandes över axlarna.

Om du skulle bryta mot din avbetalningsplan

Skulle du och skuldens ägare kommit överens om en rimlig avbetalningsplan som din ekonomi klarar av bör du alltid se till att noggrant sköta dina betalningar. Skulle du slarva och bryta mot avbetalningsplanen kan skuldägaren tvinga dig att betala resterande skuld i en klumpsumma, vilket du förmodligen inte klarar av om du var i behov av en avbetalningsplan ifrån början.

Din skuld kommer då garanterat föras vidare till kronofogdens bord, där en betalningsanmärkning mycket väl kan delas ut. En anmärkning kan försvåra många moment för dig i framtiden, som till exempel att ta lån, hyra en bostad och teckna olika typer av abonnemang. Så se till att till punkt och pricka följa den avbetalningsplan du blivit erbjuden.

Avbetalningsplaner hos olika skuldägare

Om du inte klarar av att betala din skuld efter påminnelser och straffavgifter skickas skulden vidare till antingen inkasso, ett factoringbolag eller direkt till kronofogden. Möjligheterna till en avbetalningsplan kan därmed skilja sig en del. Nedan ska vi gå igenom hur det kan se ut.

  • Hos inkasso. Här är det allra vanligast är att låntagaren får en alternativ avbetalningsplan. Inkasso brukar ofta vara mycket tillmötesgående då även de vill att du ska betala av skulden så snabbt du kan. Kontakta inkasso så fort som möjligt om du i förväg är medveten om att du inte kommer kunna betala av din skuld som planerat.
  • Hos ett factoringbolag. Även här är dina chanser för att få en avbetalningsplan goda. Se bara till att kontakta bolaget i god tid innan dina skulder hinner växa sig större eller skickas vidare till kronofogden.
  • Hos kronofogden. Tyvärr är det endast den ursprungliga skuldägaren som kan avgöra om en avbetalningsplan är en acceptabel lösning eller ej. Det är med andra ord ingenting som kronofogden bestämmer, såvida det inte rör sig om en statlig skuld som till exempel skatteskulder. Då är det kronofogden som bestämmer om du kommer beviljas en avbetalningsplan.