Regler för smslån

Dela

Snabblånemarknaden regleras idag av konsumentkreditlagen och kontrolleras av Finansinspektionen och konsumentverket och är således ingen oreglerad bransch som vissa verkar tro. Låna-snabbt.nu ska här visa dig vilka regler som gäller och hur Finansinspektionen granskar snabblåneföretagen.

Så påverkar konsumentkreditlagen snabblånen

 • Alla smslångivare är skyldiga att tydligt ange den effektiva räntan för lånet.
 • Alla långivare måste tydligt ange den totala lånekostnaden både i sin ansökan och på låneavtalet.
 • Alla långivare måste ta en kreditupplysning på sina ansökanden.
 • Smslångivaren får inte vara alltför generös i sin kreditbedömning. Om det är orimligt att ansökanden har möjlighet att betala tillbaka på sitt lån ska ansökan avslås.
 • Marknadsföringen får inte vara för aggressiv. Slogan som att lånet betalas ut direkt eller är gratis är inte okej.
 • Låntagaren ska alltid få 2 veckors ångerrätt.

Finansinspektionens och konsumentverkets granskningar

 • Alla som vill starta upp ett snabblåneföretag är skyldiga att ansöka om ett tillstånd hos Finansinspektionen som sedan granskar den tänkta verksamhetens utformning och ägarna. Om allt ser okej ut får de sätta igång.
 • Finansinspektionen granskar de etablerade företagen med jämna mellanrum. De kan även göra oannonserade besök på företaget för att kontrollera deras rutiner och dokumentation.  Om företaget inte skött sig kan det få en varning, drabbas av restriktioner eller förbjudas att fortsätta med sin verksamhet.
 • Även Konsumentverket har, sedan de nya reglerna för smslåneföretagen infördes, börjat granska smslångivarna för att se om de följer konsumentkreditlagen. De kan t ex begära ut de underlag som ligger till grund för snabblåneföretagens kreditbedömningar och om det visar sig att ett låneföretags kreditbedömning varit orimligt generös kan företaget få en varning eller tvingas lägga ner sin verksamhet.

Nya regler för smslån 2016

I skrivande stund har regeringen tillsatt en utredning som ska kolla om reglerna för smslån ytterligare kan skärpas år 2016. Utredningsgruppen ska bland annat titta på om man kan lagstifta om:

 • Räntetak. I Finland finns det redan ett räntetak för små snabba lån och det är inte omöjligt att det kommer att införas även i Sverige.
 • Kostnadstak. Tanken är att man vill införa ett kostnadstak för lån som innebär att den totala lånekostnaden aldrig får överstiga summan man har lånat.
 • Hårdare tag mot snabblåneföretag som är alltför slapphänta med sin kreditbedömning.
 • Hårdare regler för marknadsföringen.
 • Krav på skriftliga avtal.