Skärpta regler för smslåneföretag

money-1160268_960_720

Sms-lån är snabba och enkla, särskilt när det gäller mindre summor som du behöver omgående. Du kan låna snabbt direkt på nätet, via sms och även via olika appar på din smartphone. Dock kan den effektiva räntan stiga upp till flera hundra procent och många riskerar att skickas till Kronofogden eftersom vissa lån kan bli väldigt dyra i slutändan, framförallt gäller det större smslån med en lång löptid. När det gäller mindre smslån med kort löptid blir lånekostnaden emellertid inte så stor.

4,75 % av låntagarna hamnar hos Kronofogden

Snabblånen har gjort att en hel del ungdomar har fått skulder hos Kronofogden och därför har dessa lån fått en del kritik. Det har visat sig att marknadsföringen av smslån är allra störst i juletider och under sommartiden då ungdomar tar studenten och det kritiseras eftersom det anses drabba många unga.

Enligt Skef, en organisation som täcker ca 50 % av branschen, lånades 1,3 miljarder kronor ut under år 2015 till 131 000 kunder. Detta är alltså ca 10 000 kr/person. 4,75 % av dessa skulder gick till Kronofogden, men det gäller inte bara unga.

På grund av den höga skuldsättningen har man tillsatt en utredning med syfte att skärpa reglerna för utlåningsbolagen.

Hårdare krav på kreditbolagen

Förr behövde företagen inga tillstånd för sin verksamhet, men de senaste åren har bolagen behövt ansöka om tillstånd genom Finansinspektionen. Man har på senare tid dock upptäckt flertalet större brister hos utlåningsföretagen, som till exempel dåliga hanteringar av kreditprövningar och klagomål, vilket resulterat i att de varit tvungna att lägga om strukturen för utlåningen. Hittills har ca 60 företag blivit godkända efter att de ändrat sina upplägg.

Smslåneföretag ska kunna stoppas direkt

Från och med 1 juli kommer Konsumentverket kunna sätta stopp för de bolag som inte följer reglelverket med omedelbar verkan. Utlåningen kommer att kunna stoppas omedelbart, alltså kan företagen inte fortsätta bedriva verksamhet även om en eventuell överklagan ifrån bolaget görs. Skulle överklagan godkännas däremot, får kreditbolaget återuppta sin verksamhet igen.

Tidigare kunde låneföretagen fortsätta med utlåningen av pengar till kunderna i ca 1 år under tiden som de överklagat Konsumentverkets beslut.

Fler åtgärder i höst

Den statliga utredningen planerar att lägga fram en ny plan i höst med målet att stärka konsumenternas trygghet. De eventuella åtgärder som ska diskuteras är till exempel:

  • Att man ska få tillåtelse att kräva en sanktionsavgift vid dålig hantering av pengautlånandet.
  • Ett ränte- och kostnadstak ska införas som hindrar summorna ifrån att skena iväg.
  • Striktare regler vid marknadsföring.

I dessa beslut är etik en viktig faktor och man arbetar väldigt seriöst för kundernas trygghet. Man har dessutom inrättat en nämnd, som är helt oberoende, till hjälp vid eventuella tvister i olika mål.